Producera din egen el

Du som privatperson eller verksamhetsutövare kan själv producera el. Det vanligaste är att det sker med solceller, men det kan även handla om vind- eller vattenkraft. Se till att göra rätt från början och ta reda på vilka regler som gäller innan du investerar i egen småskalig elproduktion.

Om du installerar en anläggning för produktion ska installatören anmäla det till oss på Lidköping Elnät. Efter anmälan kommer vi och byter din elmätare till en som mäter både konsumtion och produktion.

Innan du köper en produktionsanläggning vill vi att du kontaktar oss. Det är för att du ska få en bedömning om din nuvarande anslutning klarar av installationen.

Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt, därefter ansvarar du själv för att arbetet utförs enligt gällande standard av en auktoriserad elinstallatör.

När din elinstallatör är klar med installationen av din anläggning skickar de en färdiganmälan till oss. Vi utför då en besiktning vid mätarplatsen. Efter besiktning skickar vi ett intyg om att din produktionsanläggning kan driftsättas och att avtal startas. Handläggningstiden är upp till fyra veckor efter komplett färdiganmälan.

Checklista

  • Ta reda på information om tänkbar produktionsanläggning.
  • Kolla upp om du behöver eventuella tillstånd eller bygglov.
  • Undersök om det finns möjlighet till ersättning eller bidrag.
  • Kontakta oss innan du gör din investering.
  • När köpet är klart kontaktar du en elinstallatör som installerar din anläggning och sköter kontakten med oss.
  • Vi byter din elmätare så att den kan mäta både förbrukning och produktion. Bytet är kostnadsfritt.
  • Vill du sälja din överskottsel kontaktar du ett elhandelsföretag för att teckna ett avtal.
  • Din överskottsel kan ge rätt till skattereduktion.

Att producera förnybar el i liten skala kallas mikroproduktion. Produktionen är i första hand tänkt för eget bruk, vilket minskar behovet av att köpa el.
Produktionen som du släpper ut på nätet skall vara mindre än den el du konsumerar från nätet sett över ett kalenderår.

Din elanläggning ska ha en mätarsäkring på högst 63 ampere (A) och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får vara högst 43,5 kW.
Producerar du mer eller har större mätarsäkring räknas du som elproducent under 1500 kW.

Din konsumtionsanläggning förblir oförändrad om du är mikroproducent, det vill säga du behöver fortfarande betala nätavgift för den el som du tar ut från nätet. För din produktionsanläggning behöver du däremot inte betala någon nätavgift. Du kommer alltså bara ha en elmätare men två anläggningar. 

För den el du producerar och för ut på nätet får du ersättning, så kallad nätnytta. Vi ersätter dig enligt gällande prislista.

Om du vill sälja överskottet av din mikroproduktion vänder du dig till ett elhandelsföretag.

Information om din överproduktion som matats in på elnätet hittar du på Mina sidor – Se din elförbrukning via vår E-tjänst, Energiinfo – Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta Lidköping Elnät via kommunens Kontaktcenter för att få information om nätnyttoersättning, fakturering och om hur du blir leverantör.

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Anslutning 10 kV

Anslutning 400 V

Över 1,5MW

Under 1,5MW`*

Under 1,5MW`

Mikroproduktion

Fast avgift / år
4 600 kr
124 kr/kW

Fast avgift / år
4 600 kr
0 kr/kw

Fast avgift / år
2 200 kr
0 kr/kW

Fast avgift / år
0 kr
0 kr/kW

Rörlig avgift
0,5 öre/kWh

Rörlig avgift
0 öre/kWh

Rörlig avgift
0 öre/kWh

Rörlig avgift
0 öre/kWh

Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh

Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh

Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh

Nätnyttoersättning
2,7 öre/kWh

* Om även konsumtionsabonnemanget är ett högspänningsabonnemang så är den fasta avgiften motsvarande 400 V under 1,5 MW

Skatteverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om skattereglerna för mikroproduktion för privatpersoner. Där kan du också läsa om hur du som har en försäljning, där beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår, omfattas av befrielsen för moms.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: