Kriget i Ukraina

Situationen i omvärlden väcker oro och många frågor hos allmänheten. Lidköpings kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och strävar efter att bygga upp en bra beredskap.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. kan du följa vad vi vet just nu.

Для прибулих до Швеції з України (ukrainska) Länk till annan webbplats.

Прибытие в Швецию из Украины (ryska) Länk till annan webbplats.

I situationer som dessa sprids mycket information fort. Det är extra viktigt att vi alla är källkritiska och söker information från olika källor för att få en bild av läget och inte sprider vidare obekräftade rykten. Krisinformation.se har samlat ihop tips för hur man kan tänka kring källkritik och agerande i sociala medier.

Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om sociala medier i kriser - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Länsstyrelsernas sida för nyanlända och asylsökande, informationsverige.se, finns information kring källkritik på nio språk, utöver svenska

Det är viktigt att vara källkritisk - Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB har också samlat generell information om hur man som privatperson kan öka sin medvetenhet kring informationssäkerhet och stärka sin egen cyberhygien.

Informationssäkerhet (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Situationen i omvärlden väcker tankar och kan skapa oro hos både vuxna och barn. Flera aktörer har samlat information och verktyg för att hantera oro på sina webbplatser.

Stöd vid oro - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Känner du oro för kriget i Ukraina? - UmoLilla Aktuellt har tagit fram lite olika inslag riktade till barn, om situationen i Ukraina, de har även pratat om källkritik.

Lilla Aktuellt – Statsministern pratar direkt till barnen om Ukraina | SVT Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strålsäkerhetsmyndigheten berättar om jodtabletters användning och förklarar även hur de följer läget kring strålning på sin webbplats

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina - Strålsäkerhets- myndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

I vissa fall kan du bli varnad genom:

  • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • sms till din mobil om den är registrerad, eller används, i det drabbade området.
  • utomhusvarning med tyfoner. Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. Signalen provas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.
  • Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Gör så här när du hör signalen ska du:

  • håll dig inomhus
  • stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar
  • lyssna på radio P4 Skaraborg 100,3 MHz för att få mer information.
  • På SVT:s Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
  • För mer information vid ett VMA, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på vår webbplats och facebook.

Frågor och svar om utomhusvarningen och VMA finns på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Många vill veta vad man kan göra själv och hur man förbereder sig för en eventuell kris. På MBS:s webbplats och Youtube-kanal finns information om hemberedskap och hur man kan preppa solidariskt.

Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är en del av Sveriges beredskap (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB: Hemberedskap med Heidi Andersson - YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kommer rapporter om bunkring av bland annat mat och mediciner. MSB uppmanar till att stärka sin hemberedskap i lugn takt och i solidaritet med andra och för samhället i stort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läkemedelsverket och livsmedelsverket har också gått ut och sagt att det inte finns någon påverkan på läkemedelsförsörjningen eller livsmedelsförsörjningen i nuläget som skulle resultera i någon brist.

Kriget i Ukraina: Ingen generell påverkan på nationell läkemedelstillgång (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket följer säkerhetsläget (Livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Du som är medborgare i Ukraina, och har ett giltigt pass eller annan id-handling, kan nu ansöka om skydd för dig och din familj som befinner sig i Sverige via en ny e-tjänst på Migrationsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Det finns alltid en beredskap i kommunen för att ta emot flyktingar som har fått uppehållstillstånd exempelvis genom anställda integrationshandläggare och boendesamordnare som arbetar med sina respektive ansvarsområden. Flyktingarna möts upp, får tak över huvudet och hjälp med praktiska saker som inköp av mat och möbler. Integrationshandläggarna håller sedan kontakten med de nyanlända och hjälper dem vidare i processen.

Ukrainska medborgare är viseringsfria i Sverige och kan vistas här utan tillstånd i 90 dagar. Generellt skall man ha pengar för uppehälle och hemresa då.

Om man ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet får man ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Migrationsverket skriver att man kan få mat och någonstans att bo direkt vid ansökan om man har akut behov av det. Närmaste plats att ansöka är hos Migrationsverket i Kållered. Man kan även söka digitalt via Migrationsverkets hemsida, Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

De som får uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Man får boende och ekonomiskt stöd enligt denna lag. När man fått uppehållstillståndet får man detta från Migrationsverket. Har man rätt till ersättning enligt LMA har man inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen.

Utifrån den nya lag som kom 1 juli så får varje kommun ett anvisningstal som de ska ordna boende till. Alla kommuner i Sverige har fått ett fördelningstal och syftet är att skapa en mer jämn fördelning i Sverige. Lidköping har fått anvisningstal 108. Anvisningar till kommunen sker från migrationsverket. Lidköpings boende kommer att vara på Tändsticksfabriken.

I väntan på att man får beslut om uppehållstillstånd hos Migrationsverket kan en person vara i behov av akut bistånd och kan då söka det enligt Socialtjänstlagen. Om man fått uppehållstillstånd men ännu inte fått ersättning enligt LMA från Migrationsverket kan man ansöka om ersättning enligt LMA från kommunen.

Har du frågor om ekonomisk ersättning från kommunen till den enskilde kan du ta kontakt med Social Välfärd, Ekonomiskt bistånd och Rådgivning, på telefonnummer 0510-77 08 99 eller kom till receptionen på Fiskaregatan 4 C. Mottagningen nås mån-fre klockan 08:30-12:00 samt klockan 13:00-16:00.

Mer information hittar du på Migrationsverkets hemsida. https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet.html Länk till annan webbplats.

Om du som privatperson tagit emot flyktingar från Ukraina för boende hos dig eller löst annat boende för personen så tänk på att ingen ekonomisk ersättning för boendekostnaden utgår, varken från Migrationsverket eller kommunen. Om boendet behöver upphöra hänvisa personen till Migrationsverket som då kan ordna boende.

Senast publicerad 5 april

Barn och ungdom

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar.​

Information om förskola och skola för flyktingar från Ukraina

Vuxenutbildning

Massflyktingar från Ukraina har inte rätt till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). Regeringen kommer att rikta medel till studieförbund för att de ska kunna bedriva utbildning i svenska språket, fast då på en annan nivå som inte kräver behörig lärare eller kommer betygsättas.

Folkuniversitetet

Distanskurser i svenska för asylsökande: Svenska för asylsökande - Folkuniversitetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiefrämjandet

Erbjuder ”ABC Lättlärd svenska för asylsöande” på distans. Det är samma anmälningskrav som hos Folkuniversitetet, alltså tillgängliga för flyktingar från Ukraina.

Genom att ge till en organisation som har märkningen Tryggt givande försäkrar du dig om att den organisation du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt.

På givasverige.se hittar du lista över organisationer som är anslutna. Länk till annan webbplats.

Vill du hjälpa människor på flykt från kriget? På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för flyktingar från Ukraina. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du bli god man?

Vill du bli god man för ensamkommande barn eller god man/förvaltare för vuxna? Som god man eller förvaltare för vuxna fungerar man som stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och ansöka om olika insatser.
Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du lämnar din intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Volontärinsatser vid flyktingmottagandet från Ukraina

Många hör av sig om att bistå med hjälp i den pågående Ukraina kriget. Vill du anmäla ditt intresse som volontär? Följ länken nedan så kontaktar vi er vid behov.

Intresseanmälan om att hjälpa till vid flyktingmottagande Länk till annan webbplats.

Information från Migrationsverket

Fastighetsägare och uthyrare - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Migrationsverket ansvarar för att ordna boende för flyktingar som inte kan ordna det på egen hand. De personer som redan fått boende hos privatpersoner i kommunen, men vill byta boende, ska kontakta Migrationsverket.

Du som vill erbjuda husrum åt ukrainska flyktingar

Många hör av sig till kommunen med erbjudanden om olika privata boenden, men kommunen har inte möjlighet att samordna eller förmedla bostäder som erbjuds av privatpersoner.

Vi får många frågor om ersättning och det kommer inte utgå någon ersättning från kommunen eller Migrationsverket i de fall som privatpersoner öppnar upp sitt hem och tar emot flyktingar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: