Utställningar

I Lidköpings konsthall kan du ta del av högkvalitativa utställningar av lokala, nationella och internationella konstnärer.

Aktuell utställning

Expedition Konst
15 juni – 24 augusti

Välkomna på vernissage lördag 15 juni klockan 10:00-15:00
Invigning sker klockan 12:00

Expedition Konst är en nyskapande samlingsutställning som först visades på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. I utställningen medverkar tolv framstående konstnärer som deltagit i Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram för att utforska kopplingen mellan konst och vetenskap.

I Lidköpings Konsthall under sommaren återfinns ett varierat utbud av verk av konstnärsduon Bigert & Bergström, koreografen Efva Lilja, filmproducenten Bo Landin samt konstnärerna Lars Lerin, Svenerik Jakobsson, Josef Bull, Dascha Esselius, Hanna Ljungh, Johan Petterson, Sigrid Sandström och Ida Röden.

Genom målningar och illustrationer, grafiska blad, fotografier, rörliga bilder och skulpturala objekt inspirerar samtliga konstnärer till reflektion kring oss själva och vårt ansvar för miljö, djurliv och klimat.

Yvonne Nimar
7 september – 5 oktober
c/o Lidköpings konstförening

Lidköpings konstförening presenterar en utställning med Yvonne Nimar. För mer information, se www.lidkopingskonstforening.se Länk till annan webbplats..

Africa Coll och Nisse Holmström - Homo Nubilus
4 maj - 1 juni
c/o Lidköpings konstförening

Lidköpings konstförening presenterar en utställning med Africa Coll, måleri och Nisse Holmström, keramik.

Ett projekt som uppstår ur ett möte, ur ett sätt att se den verklighet som vi rör oss i och som vi kommer fram till genom våra olika upplevelser. En reflektion över var vi började och vart vi är på väg, med nyanser, motsägelser, önskningar...

Om vår identitet? Sambandet med vår miljö? Sökandet efter mening i en värld av osäkerhet och motsägelsefullhet?

Den mänskliga tillvarons förgänglighet, skönheten i det tillfälliga, ögonblicken som bleknar som moln på himlen för att återuppstå och manifestera sig i en skimrande regnbåge förebådande ljusets återkomst. Vi rör oss mellan fragmenterade versioner av världen. Det vi skapar, utrymmet där allt finns; där upplevelserna sedan breder ut sig.

Eric Magassa – Eat coconuts while you have teeth
9 mars – 27 april

I utställningen Eat coconuts while you have teeth presenterar konstnären Eric Magassa en omvandlad konsthall, full av färg, mönster och rytm. I detta rumsliga collage har han rört sig mellan såväl olika konstformer som olika kulturer och på så sätt skapat en helhetsatmosfär med flera lager av betydelse.

Utställningens titel utgår från ett senegalesiskt ordspråk och kan i likhet med själva utställningen förstås som både lekfull och tankeväckande. Titelns uppmuntran till att ta tillfället i akt sätter också tonen för hur utställningen bör upplevas.

Eric Magassa (f. 1972) är en multidisciplinär konstnär som numera är bosatt och verksam i Göteborg. Han har tidigare bott och utbildat sig i bland annat Paris, London och New York. Med utgångspunkt i sina svenska, franska och senegalesiska rötter, arbetar Magassa med collage, fotografi, måleri, video och musik för att utforska frågor om identitet, arv och mellanförskap.

Emelie Liljebäck - För lång och trogen tjänst
13 januari – 24 februari

I utställningen För lång och trogen tjänst som visas i konsthallen under januari och februari lyfter Emelie Liljebäck fram och hyllar de kvinnor som ständigt arbetar i det dolda.

Genom material och föremål hämtade från vardagslivets domän skapar Liljebäck en trygg och igenkännbar hemmiljö som också återspeglar problematiken i de strukturer som lurar under den familjära ytan. Utställningen är på så sätt både ett firande och ett ifrågasättande av det kvinnoarv som fortsätter att prägla dagens samhälle.

Amalia Årfelt och Susan Gillhög - Med liv och lust i en mörk tid 2 december - 5 januari
c/o Lidköpings konstförening

Lidköpings konstförening presenterar utställningen Med liv och lust i en mörk tid med konstnärer Amalia Årfelt och Susan Gillhög.
För mer information, se www.lidkopingskonstforening.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PERFORMANCEVECKOR
13–25 november

Under två veckor i november har du möjlighet att uppleva performancekonst i Konsthallen.

Performancekonstverk är en typ av liveframträdande eller händelse som ska upplevas här och nu, en konst som existerar när den pågår.

Lördag 18 november, kl 11:30
Georgia Koulendrou – Through the glass

Välkommen till ett interaktivt och lekfullt performance där barn och konstnär gemensamt skapar ett unikt konstverk. Här kommer barn att få måla en storskalig målarbok på glas som växer fram under tidens gång. Från 3 år.

Tisdag 21 november, kl 17:30
Elina Hallström - Föreläsning: Performancekonst - då och nu

Lyssna på när Lidköpings Konsthalls konstintendent ger en tillbakablick på performancekonstens uppkomst och historia samt reflektera över vad konstarten kan betyda idag.

Lördag 25 november
Tre olika performances på Lidköpings konsthall.

Lördagen den 25 november har ni möjlighet att uppleva tre olika performances på Lidköpings konsthall. Med start kl. 12 kommer konstnärerna Hanna Monola, Malin Ida Eriksson och konstnärsgruppen Kill the Info Noise att bjuda på var sin föreställning.

Tillsammans ger de en varierad överblick av vad performancekonst kan vara och innebära för vårt nutida samhälle.

Konstafton 4 november

Under Konstafton visas presentationsutställningen samt Konstnärsföreningen Lidans utställning i Konsthallen.

Maria Nordin - Overload, 9 september - 28 oktober

Maria Nordins storskaliga akvareller utforskar vår blick på världen och på oss själva. Hennes bildvärld balanserar precision och frihet, sprödhet och styrka. Verkens storlek gör upplevelsen fysisk och mötet med målningarna lämnar inte någon oberörd.

Maria Nordin är född 1980 i Linköping. Hon är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och bor och verkar i Stockholm.

Andreas Eriksson - Rötter, 17 juni – 26 augusti

Andreas Eriksson konstnärskap rör sig mellan figuration och abstraktion. I de meditativa verken som har naturen som central tematik återfinns rumsligheter där vi som betraktare kan vila.

Under sommaren 2023 visar Lidköpings Konsthall och Vänermuseet kompletterande utställningar som ger besökaren möjlighet att djupdyka i Andreas Erikssons konstnärskap.

Lidköpings Konsthall visar målningar från de senaste 10 åren som konstnären har sparat till sin egen samling. Vänermuseet visar Andreas stora bokproduktion. Många av böckerna, som är fotobaserade, har sin utgångspunkt i den geografi som finns runt Lidköping där han bor och verkar.

Lap-See Lam- Phantom Banquet, 15 april - 3 juni

Lap-See Lam har tagit konstvärlden med storm genom sitt konstnärskap som innehåller både virtual reality och rumsliga installationer. Verken tar avstamp i den klassiska kinakrogen där Lap-See Lam tar betraktaren med på en berättelse om dessa rums kulturhistoria och hur idén om en plats konstruerar föreställningar om kulturell identitet och tillhörighet.

Lap-See Lam är född 1990 och bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan. Hon fick DNs kulturpris 2021 och 2020 utsågs hon av amerikanska Forbes till en av Europas 30 mest lovande unga personer inom konst och kultur.

Dymlingar, 4 mars - 1 april
c/o Lidköpings konstförening

Lidköpings konstföreningen presenterar en utställning med 15 medlemmar från konstnärsföreningen Dymlingen.

Peter Stridsberg - Our Scenery
14 januari - 25 februari

I Peter Stridsberg stillsamma bilder återfinns ett lugn som uppmuntra till reflektion. Hans fotografiska verk speglar förändringar i naturen och människans relation till sin omgivning. I sitt konstnärskap arbetar han med noggrant iscensatta bilder. Vi får ofta möta konstnären själv när han placerar sig själv i landskapet, antingen närmast sammansmält med naturen eller med en tydlig gräns däremellan.

Skaraborg Contemporary 12 november – 7 januari

Utställningen Skaraborg Contemporary tar tempen på den samtida konstscenen i Skaraborg. Genom fyra konstnärskap där alla arbetar med olika tekniker och uttryck, men har Skaraborg som gemensam nämnare, får vi en inblick i den samtida konstscenen i Skaraborg. Påverkar landskapet vi lever i det konstnärliga uttrycket eller är konsten verksam i sin egen svär utan större påverkan? Tillsammans med konstnärerna Katja Beckman Ojala, Carolina Jonsson, Jonas Liveröd och Samot Nosslin utforskar vi platsen betydelse för konsten och får ta del av en del av den samtidskonst som har Skaraborg som sin tillblivelseplats. Utställning sätter ljuset på den konstscen som finns just här, just nu.

Konstafton 5 november

Under Konstafton visas presentationsutställningen samt Konstnärsföreningen Lidans utställning i konsthallen.

Performanceveckor, 18 oktober - 27 oktober

Josephine och Julia Kylén Collins, 18-20 oktober
The Wind - Orlando 2 - Kontraktet, 25 - 27 oktober

Under två veckor i oktober kommer du ha möjlighet att uppleva performance av duon The Wind och Josephine och Julia Kylén Collins. De båda grupperna kommer att ta över konsthallen en vecka vardera. Under veckorna kommer vi få ta del av performance i olika stadier av processen med ett avslutande performance under torsdag kväll.

Roger Svensson & Annika Jarring, 10 september - 8 oktober
c/o Lidköpings konstförening

Lidköpings konstförening presenterar utställningen Let's Get Lots med Roger Svensson och Annika Jarring.

Lotta Antonsson, Shimmering Eyes - 18 juni – 27 augusti

Lotta Antonsson är en av de viktigaste förgrundsfigurerna inom det svenska samtida fotografiet. I sitt arbete ifrågasätter och undersöker hon fotografiets betydelse för konstruktionen av genus, kön och identitet. Detta samtidigt som hon expanderar fotografiet som konstform vilket resulterar i verk som är skärskådande, förföriskt vackra och fulla med komplexa lager.

Lotta Antonsson är född 1963 i Varberg. I dag bor och verkar hon i Berlin och Falkenberg. Hon är utbildad vid Konstfack och vid Kungliga Konsthögskolan.

Edna Cers, Retrospektiv, 7 maj - 4 juni
c/o Lidköpings konstförening

Edna är mest känd för sin batik men hennes konstnärskap är mycket mångsidig och hon visar prov på både måleri, teckning och skulptur. ”Målningen är som en explosion, batiken mer som ett eftertänksamt pussel”.

Malin Gabriella Nordin – Uppför Slänten, 12 mars – 30 april

Genom ömsom figurativa, ömsom abstrakta kompositioner får vi i Malin Gabriella Nordins konstnärskap ta del av en växelverkan mellan färg och form full av målerisk energi. Verken ger betraktaren inblick i ett ständigt flöde av känslostämningar som balanserar på gränsen till det undermedvetna och tillsammans skapar ett visuellt poem.

Malin Gabriella Nordin är född 1988 och bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid Bergens konsthögskola.

Sara-Vide Ericson - Ditch Dance, 15 januari – 5 mars.

I Sara-Vide Ericsons målningar möter vi berättelser som gestaltas genom drömska landskap, laddade föremål och verkens huvudkaraktär som agerar på duken. Sara-Vide skapar sin alldeles egna bildvärld som är både fysisk och förtrollande samtidigt som den är full av en slående närvaro.

Sara-Vide Ericson är född 1983 och är verksam i Älvkarhed, Hälsingland. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är en av den svenska samtidskonstens mest spännande konstnärer.

2021

Hasse och Gerd Ekdahl tillsammans med Marja Ekdahl
visar målningar, vävar, glas och skulptur, 4 december 2021 – 8 januari 2022 c/o Lidköpings konstförening

De la Art 21: Angeläget, 12 november – 27 november

De la Gardiegymnasiets estetprograms elevutställning. Elever från årskurs ett, två och tre visar verk på temat angeläget.

Konstafton 6 november

Under konstafton visades Konstaftons samlingsutställning samt konstnärsföreningen Lidans samlingsutställning i konsthallen.

Jesper Waldersten – All Over Lidköping, 11 september – 30 oktober

Svärta och humor är utmärkande för Jesper Walderstens konstnärskap. Genom foto, måleri, illustration och text skapar han verk som får oss att skratta och samtidigt ifrågasätta allt. Jesper är en av våra mest älskade illustratörer och konstnärer. De snabba linjerna, den skarp humor och den råa bildvärlden tillsammans med hans förmåga att fånga situationer, känslor och sociala samspel gör att verken trots sin skenbara enkelhet berör alla sinnen.

Jesper Waldersten, född 1969 i Stockholm, bor och verkar i Mariefred. Jesper gick från att arbeta med reklam till att illustrera i Dagens Nyheter för att slutligen satsa helhjärtat på konsten.

Björn Wessman – Den målande trädgården, 19/6 – 28/8

I Björn Wessmans landskapsmålningar klingar färgerna och naturen sjuder av energi och närvaro. Hans landskap är synteser från olika delar av världen där den obefolkade naturen glöder av färger och är full av sinnesförnimmelser som det är lätt att förlora sig i. Det stora formatet i kombination med förmågan att fånga platsernas andemening gör att betraktaren bjuds att kliva in i målningen för att möta platsen, färgerna och känslorna.

Björn Wessman är en av våra främsta nutida landskapsmålare. Han är född 1949 i Hässleholm. Björn bor i Stockholm med ateljé i Stockholms skärgård. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan.

Ella Tillema - Evig Sommar, 24/4 – 5/6

Ella Tillemas verk skärskådar vår samtid. Genom verken berättar hon en historia om ojämlikhet, miljöförstöring och kapitalism som får oss att fundera och tvivla på den värld vi lever i. Hon arbetar med måleri, screentryck, text och musik. I sitt konstnärskap bearbetar och berättar hon om sin upplevelse av vår samtid. Konsten är ett sätt att ifrågasätta och reagera på de som händer i omvärlden men också ett sätt att hantera sorgen över allt som går fel. Hennes verk är alltid träffsäkra och ofta fyllda med ett lågintensivt mörker som inte går att bortse ifrån. På ett sätt inte olikt många frågor som definierar tiden vi lever i idag.

Ella Tillema är född 1983, hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola och bor och verkar i Diö, i Småland.

Hertha Hanson – Nyårsnatt, 27/2 – 10/4

Genom abstrakt måleri utforskar Hertha Hansson den måleriska energin och målardukens förutsättningar. Hennes poetiskt utforskande måleri är fullt med rörelse och rytm. Hertha Hanson är född 1980 i Lund och bor och verkar idag i Karlstad. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. I utställningen Nyårsnatt får vi se nya verk från de senaste åren där Hertha har börjat experimentera med ord som samspelar med bilderna. I målningarnas lager finns minnen och erfarenheter som tillkommit under verkets tillblivelse och som bygger upp målningens egen historia och påverkar det som kommer efter.

Håll utkik på våra sociala medier för digitalt material från utställningen.

Jonas Liveröd, Sminka grisen, 23/1-20/2

Nationalencyklopedin beskriver Liveröds konstnärskap ”som präglat av en ohämmad energi, en plats där allt från antika till samtida myter och riter krockar och blandas i en våldsam urladdning. Hans metod är främst inriktad på teckning, skulptur och installation men tar en mängd uttryck med en stor materialblandning och interdisciplinära överskjutningar, där han även arbetar med text, curatorsverksamhet eller vad som kommer i hans väg.

Lidköpings konstförening c/o Lidköpings konsthall

2020

Danilo Stankovic, 21 november 2020 – 16 januari 2021

Danilo Stankovic är intresserad av det sublima och extatiska i vår existens. I sitt konstnärskap utforskar han folktro, mystik och mytologi genom måleri, teckning och skulptur. Han är född 1981, lever och verkar i Malmö och är utbildad vid Malmö konsthögskola.

Danilo Stankovic, 21 november 2020 – 16 januari 2021

Andreas Eriksson, Lovisa Ivenholt och Martin Hansson – Gjuta, måla, väva, 5 september – 30 oktober

Tre välkända, lokala konstnärer – för första gången tillsammans i konsthallen.

Lidköpings konstförening c/o Lidköpings konsthall

Klara Kristalova, Dikt och Tanke, 13 juni – 22 augusti

Klara Kristalova fantastiska skulpturer och teckningar för tankarna till sagor, myter och drömmar men det finns alltid en dubbelhet i verken med en mörk underton. I hennes bildvärld återfinns en blandning av oskuldsfullhet och utsatthet med unga kvinnor som återkommande motiv.

Klara Kristalova, Dikt och Tanke, 13 juni – 22 augusti

Mari Rantanen, Tankar och Drömmar, 18 april – 30 maj

Med chockrosa, lysande orange och strålande guld har Mari Rantanen hittat en helt egen plats i samtidskonsten. I definierade fält som bygger på strama strukturer skälver färgerna bredvid varandra. Hennes ljusintensiva verk med intrikata mönsterkonstruktioner är måleri i sin egen rätt.

Mari Rantanen, Tankar och Drömmar, 18 april – 30 maj

Lars Erik Ström – Hur många ord måste man använda att se med? 22 februari – 4 april

Lars-Erik Ström (1929-2017) danades som konstnär i en omvälvande tid och skaffade sig en gedigen konstutbildning. Han gick på Slöjdföreningens skola och fortsatte direkt därefter på konsthögskolan Valand under den legendariske Endre Nemes. Lars-Erik Ström var en av dem som bejakade och vidareutvecklade de högaktuella idéerna om en ny och annorlunda konst. Han gjorde det på sitt eget sätt till mycket personliga bilder. Konstnärsbanan som målare och grafiker blev framgångsrik med många utställningar härhemma och utomlands.

Lars Erik Ström – Hur många ord måste man använda att se med? 22 februari – 4 april

Torsten Jurell – Förtroende och Svek, 18/1 – 15/2

I en värld där sanningen och lögnen strider om scenutrymmet, har Torsten Jurell funnit i marionetter och skuggteater en källa för ett bildspråk där han experimenterar i ljud, ljus, rörliga bilder som en metafor för vår tid. I arbetet med skulpturer i keramik arbetar han sedan många år i Jingdezhen i Kina – platsen för porslinets födelse. Torsten Jurell som är baserad i Sverige och Kina, kan beskrivas som en internationellt verksam multimediakonstnär. I en estetisk form som varken är svensk eller kinesisk, integrerar han människans äldsta, urtida formmaterial, leran, med vår tids tekniker för att även beskriva samhörigheten mellan det gamla och nya, mellan det folkliga, tradition och det samtida.

2019

Cooper & Gorfer – Interrruptions, 19/10 – 30/12

I utställningen Interruptions porträtterar Cooper och Gorfer flera generationer kvinnor från svenska Sápmi. I sina fotografier undersöker konstnärerna frågor om identitet och om hur vårt kulturella arv påverkar vår världsbild och våra handlingar. I de fantastiska porträtten avslöjas det lager av personliga erfarenheter och kollektiva minnen som formar oss.

Clara Gesang Gottwot och Ane Svenheden – Clara&Ane c/o Lidköpings konstförening, 7/9 – 5/10

Clara Gesang Gottowt inspireras i sin konst bland annat av ljusfenomen, naturen och textilt hantverk. En del av verken påminner om infärgat tyg, andra om gamla tapeter eller om solnedgångar och himlar. För Ane Svenheden är materialet och hantverket centralt. Arbetet blir en konsekvens av en ständig iakttagelse av naturens färger, ljus och rörelseformer.

Bea Szenfeld och Stina Wirsén – Papier, 15/6 – 24/8

Bea Szenfelds spektakulära pappersplagg möter Stina Wirséns lustfyllda bildvärld. I gränslandet mellan konst och mode möts de båda konstnärerna i en gemensam förkärlek för det analoga, handens arbete och det gemensamma arbetsmaterialet, papperet. Tillsammans skapar dom en värld där konstbegreppet utvidgas och kreativiteten är oändlig.

Bea Szenfeld och Stina Wirsén – Papier, 15/6 – 24/8

Elisabeth Ohlson Wallin – EWO – 20 år i fokus c/o Lidköpings konstförening, 4/5 – 1/6

Elisabeth Ohlson Wallin visar de verk hon tycker allra bäst om och knyter ihop åren som gått sedan hon började som fotograf i Skara.

Helena Blomqvist – Florentine, 2/3 -27/4
I Helena Blomqvist magiska bildvärld får vi möta den gamla kvinnan Florentine. I bilder som ser ut att vara hämtade från det egna fotoalbumet får vi se glimtar ur hennes liv. Florentine blickar tillbaka och minns, hennes mentala tillstånd och ensamhet tillåter låtsasvänner att vara en del av denna långa och innehållsrika livshistoria.

Skapande Skola med Lovisa Ivenholt och Carolina Jonsson – I Strömmen, 2/2 -23/2

Utställningen I strömmen är en del av ett Skapande skola-projekt där eleverna från årskurs fem i Otterstad och Lilleskogskolor har arbetat tillsammans med konstnärerna Lovisa Ivenholt och Carolina Jonsson. Dom har tillsammans arbetat skapande under temana kollage, surrealism och abstrakt måleri.

2018

Sirous Namazi – 8/12 – 26/1 2019

Sirous Namazis konst rör sig mellan minimalism och konceptualism. Han använder sig parallellt av flera olika medier i sitt skapande. Inom skulptur, fotografi, måleri, installation och video växer Sirous Namazis konstnärskap fram. Inom dessa tekniker bearbetar han fragment från vår vardag: Genom att plocka isär, analysera och sätta ihop minnen och företeelser får vi möjligheten att möta dessa under nya premisser vilket ofta blir både drabbande och påtagligt.

Chennet Juhlin – Det gäller att hålla på…, 20/10- 1/12

I utställningen -Det gäller att hålla på… visar Chennet Juhlin bilder från 1980-talet till idag. I samband med utställningen lanseras även en bok med samma namn av författaren Bo Borg. Möt konstnären Chennet Juhlin och hans konstnärskap, både i backspegeln och i ett ständigt pågående presens. Ständigt aktiv och sugen på att ta i med nya utmaningar. Hans konstnärsattityd, sammanfattas i hans långa konstnärslivs insikt: -Det gäller att hålla på… – Bo Borg, Chennet Juhlin –Det gäller att hålla på…

Min konstfavorit, c/o Lidköpings konstförening, 29/9 – 6/10

En spännande utställning med privata konstfavoriter. Måleri, skulptur, foto, textil och mycket mer.

Annelie och P-A Sandström – Synergi c/o Lidköpings konstförening, 8/9-28/9

P-A arbetar i huvudsak med rakubränd keramik och är framförallt känd för sina skulpturer av ansikten och huvuden som han skulpterar fritt. Annelie arbetar med en egenutforskad blandteknik som består av egna fotografier, screenprint, digitalprint, akryl och sprayfärg. Uttrycket är samtida och urbant, ofta färgstarkt och med inspiration från storstäder runt om i världen.

Astrid Sylwan – Samman, 2/6 – 25/8

I Astrid Sylwans bildvärld förekommer sällan figurer, det är istället färgen som har huvudrollen. Sylwans formspråk är färgstarkt, abstrakt och storskaligt. Hennes måleri utmärks av breda penseldrag, tydliga spår från palettkniven och färgens fysiska närvaro. Målningarna är som dagboksanteckningar, verken landar i samma energi som Astrid befann sig i under skapandeprocessen. Hon använder sig av lager på lager där vissa färgpartier är skira och transparenta medan andra har struktur. Färgerna går i och ur varandra på ett självklart och nästan osynligt sätt för att i nästa stund sätta upp starka gränser mellan varandra. Trots att verken ofta är färgstarka är färgerna i Astrids bildvärld mjuka med en inneboende intensitet som är svår att undgå.

Skapande Skola med Africa Coll – Skuggan av blå ögonblick – 21/4 – 19/5

Utställningen Skuggan av blå ögonblick är en del av ett Skapande skola-projekt där elever från årskurs två har arbetat tillsammans med konstnären Africa Coll och utforskat tekniken blueprint.

Dalslands konstnärsförbund – Natur 2.0 c/o Lidköpings konstförening, 17/3-14 april

Dalslands konstnärsförbund samlas i Lidköping för en samlingsutställning med vitt skilda tekniker, exempelvis måleri, skulptur, fotografi,textil, assemblage, video, collage och teckning, men med naturen i fokus.

Eva Ahlberg, Björn Brusewitz, Börje Eriksson, Helena Larsdotter, Mårten Medbo, Anette Sjölander, Johan Malmström – Fuck off or fit in, 20/1 – 3/3

Utställningen ”Fuck off or fit in” är del i ett kulturpolitiskt projekt som drivs av författaren, konstnären och föreläsaren Börje Eriksson. Redan 2008 producerade Börje filmade intervjuer med personer som drabbats av oegentligheter i arbetslivet. I den här utställningen har konstnärerna valt att använda idéerna som Börje presenterat som ett material eller som en utgångspunkt för egna reflektioner om konsten och samhället. Uttrycken är ganska olika men tillsammans bildar de ett spektrum av impulser där du kan engagera dig, röra dig, tänka fritt och diskutera vidare, om det som är och det som inte är.

2017

Jan Bergerlind – Visst finns dom? – 25/11 – 31/12

De la Gardiegymnasiet – De la Art – 17 20/10 – 11/11

Mats Alfredsson – Steetwalk – 9/9 -14/10

Moa Anderson – Vår bästa tid är nu – 17/6 – 26/8

Skapande skola – Go for it – 13/5 – 3/6

Eva Hild – Entity – 11/3 – 6/5

Lidköpings fotoklubb 70 år 21/1 -18/2

2016

Lina Selander – Valda verk 2008 -2016 – 5/11 2016 – 15/1 2017

Salong- Lidköpings konstförening – 24/9 – 16/10

Jubileum – Lidköpings konstförening -28/8 -18/9

Maria Friberg – Piles of dreams 4/6 – 14/8

Samtid – Lidköpings konstförening 7/5-29/5

Jan-Erik Svensson – Jag har varit där – 12/3 – 29/4

Framtid – Lidköpings konstförening – 16/1-28/2

2015

VänTäcket Lidköpings kviltgille – Lappat och Klart – 12/12 -9/1

Ateljé Larsen, Helsingborgs grafiska – Lidköpings konstförening – 31/10 – 21/11

Steneby – En idé tar form – 19/9 – 25/10

Lovisa Ivenholt – En midnattsdröm – Lidköpings konstförening 29/8 -12/9

Hertha Hillfon – En vildkatt bland keramikens hermeliner – 14/6 -22/8

Bertil Fredholm – Måleri – Lidköpings konstförening – 2/5 -23/5

Lotta Wästerlid, Zmuda Trzebiatowski – Bortom den manliga blicken – Lidköpings konstförening 28/3 -25/4

Tina Haldorsson, Kimmo Hakonen – Själens språk – Lidköpings konstförening 28/2 -21/3

Emille de Blanche – 17/1 – 21/2

2014

Konstnärsföreningen Lidan – Nyanser av rött – 13/12 2014 – 10/1 2015

Disa Rytt, Johanna Fjaestad, Susanna Serrander – Lidköpings konstförening – 1/11 -23/11

Anna Sissela Gustavsson – Om du, har du, orsakar du – 27/9 -25/10

Mia Fagergren – Lidköpings konstförening – 30/8 – 20/9

Africa Coll, Steen Kepp – Lidköpings konstförening – 2/8-24/8

Lars Lerins foto – 14/6 -27/7

Annika Ottander – Lidköpings konstförening – 3/5 -24/5

Skapande Skola – 8/3-26/4

Håkan Berg – Lidköpings konstförening – 8/2 -1/3

Carolina Jonsson, ”Ecolonia/findings”, 11/1 – 1/2 2014

Vill du ställa ut i Lidköpings Konsthall?

Här hittar information och länk till ansökan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: konsthallen@lidkoping.se