Utställningar

Text

I Lidköpings Konsthall kan du ta del av högkvalitativa utställningar av lokala, nationella och internationella konstnärer.

Aktuell utställning

Roger Svensson & Annika Jarring, 10 september - 8 oktober
c/o Lidköpings konstförening

Lidköpings konstförening presenterar utställningen Let's Get Lots med Roger Svensson och Annika Jarring.

Performanceveckor, 19 oktober - 27 oktober

Josephine och Julia Kylén Collins, 19-20 oktober

RichHard ska föda dig, förlösa dig, genom dig själv. RichHard har aldrig förlöst något förutom sig själv. Men det var nog till att förstå hur det går till. Hur han kan skapa en kanal du kan åka ut igenom. Släppa in en till i dig. Aldrig behöva vara ensam igen. Och RichHard vill bli daddy. RichHard kan bli din daddy.

Kom till födsel på onsdag 19 oktober klockan 18.00, torsdag 20 oktober klockan 17.30 eller 19.30

Josephine gillar kroppen eller hatar hon den? Den tar plats i alla fall. Intresserar sig för kropp som politik. Man kan förvränga moral genom kropp. Skapa tvetydiga känslor genom kropp. Josephine är också RichHard. Ett pompöst självutnämnt konstnärsgeni. RichHard ser sig själv som en alltomskapande kraft, en omnipresent, en Gud.

Julia har alltid drömt om att bli barnmorska och har jobbat som undersköterska på förlossningen. Blod, tvätta, klippa navelsträngar som trasslar sig runt handlederna. Stramar åt, svårt att röra sig, höga skrik. De ångestfyllda skuggorna som står vid de födandes sida som tycks hålla andan. Ibland möter man de på utsidan av sjukhuset rökande, arga, hjälplösa och upprymda, tror josephine.

Julia Kylén Collins är textilkonstnär och scenograf. Julia jobbar med att skapa rum inuti rum. De rum som kommer till vid en lek, en ritual eller det rum vi bär på när vi bär på fostret. En tankens och känslans rum. Ett rum som både finns och inte finns. Med hjälp av sammet, lukt, lack och hud tar hon dig med dit.

Josephine Kylén Collins är dragking och scenkonstnär. Hon jobbar med transformation som kraft till att skapa nya fantasier om sig själv och varandra. Hon vill använda system som använder oss; maskulinitet, femininitet, sexualitet och klasstillhörighet. Att jobba med drag ger perspektiv till att se sig själv utifrån. Det ger en lätthet och humor samtidig som det skapar strategier för förändring.

The Wind - Orlando 2 (kontraktet), 25 oktober - 27 oktober

ORLANDO 2 (kontraktet)

Welcome to a pottery, a cave, a living room, a grave.

Under veckan kommer scenkonstduon The Wind att utforma och ingå ett kontrakt då de förbinder sig att tillsammans skapa 3 upplagor av Orlando per år under 25 års tid. De kommer således år 2047 ha skapat 75 gemensamma verk av Orlando och om de båda fortfarande är i livet kommer Siri att vara 58 år och Ellen kommer vara 65 år då serien avslutas.

Scenkonstduon The Winds första upplaga av Orlando var en föreställning och en installation baserad på Virginia Woolfs klassiker Orlando från år 1928 samt Sally Potters film baserad på samma bok med Tilda Swinton från år 1992, i programtexten från 2020 gick att läsa följande:

”there is a woman, a young woman, but not a girl-child, singing outside. I catch myself listening. There are almost words. It sounds as though there were words, but I can´t make them out. This does not feel scary or disturbing. Except in the first instance I knew completely that it was the wind, indeed it seems more eerie and beautiful than anything else.”

I En bok av tystnad skriver Sara Maitland om sin upplevelse av att tillbringa 40 dagar i självvald ensamhet i ett hus på Isle of Skye i för att söka tystnaden. En av de första sinnliga förnimmelserna som inträder hos henne i ensamheten är att hon börjar höra röster i vinden.

Vi fantiserar om att vi kanske hör det vi längtar efter i vinden, det vi glömt, alla våra förlorade jag? I en kort sekvens i Orlando slår Virginia Woolf fast att alla människor bär på ca 2562 jag men att det bara är ca 5-6 som får plats i en biografi. Eller i den verklighet vi lever i till vardags. Ofta har vi en känsla av att allt bara är på låtsas och att våra verkliga jag ligger och sover nånstans i dimman. Vi sörjer alla dom jagen som inte fick leva, som inte fick plats. Vår Orlando är som en skyddande kappa, innanför den kan vi göra en plats, ett lockbete för slumrande jag, eller minnen som ligger lagrade nånstans i kroppen men som aldrig formuleras i ord och därför plånas ut och försvinner.

Förbredelse för kontraktskrivning 25 och 26 oktober 13-15.

Orlando 2 (kontraktet) 27 oktober kl 18-21.

Siri Jennefelt är kompositör och ljuddesigner och arbetar med musik till dans, teater och performance. Hon är medlem i musikprojekten Saigon och Ease. Siri är även verksam som soloartist under aliaset Nev Lilit. 2018 släppte hon albumet ”Adorable ruin” på skivbolaget Moloton. Hon är ena delen av duon The Wind tillsammans med konstnären Ellen Norlund.

Under hösten 2022 gör hon musiken Jonna Bornemarks lecture performance ”Att föda kunskap” på Orionteatern i Stockholm samt till Lilith Performance studios performance Game Changer i Malmö.

Ellen Norlund är verksam konstnär, skådespelare, regissör och scenograf. Hon arbetar med teater, video, installation, interaktiva händelser, fanzine och teckning. I sitt arbete utforskar hon mötet mellan teater, bildkonst och DIY/ickeproffesionella sammanhang för skapande (såsom zine-making, hobby ler-kurser, cosplay, ASMR mm).

Hon har bl a arbetat med med och skapat verk för Malmö Dockteater, Orionteatern, Uppsala Konstmuseum, Ung scen /öst, Potato Potato Scenkonst och Nyxxx. Hon är ena delen av duon The Wind tillsammans med kompositören Siri Jennefelt.

I sitt arbete intresserar hon sig för att aktivera taktila (ordlösa) minnen hos deltagarna/ publiken och skapa samvaro där ett görande/en taktil upplevelse är central. Hennes arbete kretsar ofta kring kontroll vs transformation. I hur vi förhåller oss till minne, identitet och upplevelse av inre och yttre verklighet.

Konstafton 5 november

Skaraborg Contemporary 12 november – 7 januari

Utställningen Skaraborg Contemporary tar tempen på den samtida konstscenen i Skaraborg. Genom fyra konstnärskap där alla arbetar med olika tekniker och uttryck, men har Skaraborg som gemensam nämnare, får vi en inblick i den samtida konstscenen i Skaraborg. Medverkande konstnärer är Katja Beckman, Carolina Jonsson, Jonas Liveröd och Samot Nosslin.

Lotta Antonsson, Shimmering Eyes - 18 juni – 27 augusti

Lotta Antonsson är en av de viktigaste förgrundsfigurerna inom det svenska samtida fotografiet. I sitt arbete ifrågasätter och undersöker hon fotografiets betydelse för konstruktionen av genus, kön och identitet. Detta samtidigt som hon expanderar fotografiet som konstform vilket resulterar i verk som är skärskådande, förföriskt vackra och fulla med komplexa lager.

Lotta Antonsson är född 1963 i Varberg. I dag bor och verkar hon i Berlin och Falkenberg. Hon är utbildad vid Konstfack och vid Kungliga Konsthögskolan.

Edna Cers, Retrospektiv, 7 maj - 4 juni
c/o Lidköpings konstförening

Edna är mest känd för sin batik men hennes konstnärskap är mycket mångsidig och hon visar prov på både måleri, teckning och skulptur. ”Målningen är som en explosion, batiken mer som ett eftertänksamt pussel”.

Malin Gabriella Nordin – Uppför Slänten, 12 mars – 30 april

Genom ömsom figurativa, ömsom abstrakta kompositioner får vi i Malin Gabriella Nordins konstnärskap ta del av en växelverkan mellan färg och form full av målerisk energi. Verken ger betraktaren inblick i ett ständigt flöde av känslostämningar som balanserar på gränsen till det undermedvetna och tillsammans skapar ett visuellt poem.

Malin Gabriella Nordin är född 1988 och bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid Bergens konsthögskola.

Sara-Vide Ericson - Ditch Dance, 15 januari – 5 mars.

I Sara-Vide Ericsons målningar möter vi berättelser som gestaltas genom drömska landskap, laddade föremål och verkens huvudkaraktär som agerar på duken. Sara-Vide skapar sin alldeles egna bildvärld som är både fysisk och förtrollande samtidigt som den är full av en slående närvaro.

Sara-Vide Ericson är född 1983 och är verksam i Älvkarhed, Hälsingland. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är en av den svenska samtidskonstens mest spännande konstnärer.

2021

Hasse och Gerd Ekdahl tillsammans med Marja Ekdahl
visar målningar, vävar, glas och skulptur, 4 december 2021 – 8 januari 2022
c/o Lidköpings konstförening

De la Art 21: Angeläget, 12 november – 27 november

De la Gardiegymnasiets estetprograms elevutställning. Elever från årskurs ett, två och tre visar verk på temat angeläget.

Konstafton 6 november

Under konstafton visades Konstaftons samlingsutställning samt konstnärsföreningen Lidans samlingsutställning i konsthallen.

Jesper Waldersten – All Over Lidköping, 11 september – 30 oktober

Svärta och humor är utmärkande för Jesper Walderstens konstnärskap. Genom foto, måleri, illustration och text skapar han verk som får oss att skratta och samtidigt ifrågasätta allt. Jesper är en av våra mest älskade illustratörer och konstnärer. De snabba linjerna, den skarp humor och den råa bildvärlden tillsammans med hans förmåga att fånga situationer, känslor och sociala samspel gör att verken trots sin skenbara enkelhet berör alla sinnen.

Jesper Waldersten, född 1969 i Stockholm, bor och verkar i Mariefred. Jesper gick från att arbeta med reklam till att illustrera i Dagens Nyheter för att slutligen satsa helhjärtat på konsten.

Jesper Waldersten

Björn Wessman – Den målande trädgården, 19/6 – 28/8

I Björn Wessmans landskapsmålningar klingar färgerna och naturen sjuder av energi och närvaro. Hans landskap är synteser från olika delar av världen där den obefolkade naturen glöder av färger och är full av sinnesförnimmelser som det är lätt att förlora sig i. Det stora formatet i kombination med förmågan att fånga platsernas andemening gör att betraktaren bjuds att kliva in i målningen för att möta platsen, färgerna och känslorna.

Björn Wessman är en av våra främsta nutida landskapsmålare. Han är född 1949 i Hässleholm. Björn bor i Stockholm med ateljé i Stockholms skärgård. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan.

Ella Tillema - Evig Sommar, 24/4 – 5/6

Ella Tillemas verk skärskådar vår samtid. Genom verken berättar hon en historia om ojämlikhet, miljöförstöring och kapitalism som får oss att fundera och tvivla på den värld vi lever i. Hon arbetar med måleri, screentryck, text och musik. I sitt konstnärskap bearbetar och berättar hon om sin upplevelse av vår samtid. Konsten är ett sätt att ifrågasätta och reagera på de som händer i omvärlden men också ett sätt att hantera sorgen över allt som går fel. Hennes verk är alltid träffsäkra och ofta fyllda med ett lågintensivt mörker som inte går att bortse ifrån. På ett sätt inte olikt många frågor som definierar tiden vi lever i idag.

Ella Tillema är född 1983, hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola och bor och verkar i Diö, i Småland.

Hertha Hanson – Nyårsnatt, 27/2 – 10/4

Genom abstrakt måleri utforskar Hertha Hansson den måleriska energin och målardukens förutsättningar. Hennes poetiskt utforskande måleri är fullt med rörelse och rytm. Hertha Hanson är född 1980 i Lund och bor och verkar idag i Karlstad. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. I utställningen Nyårsnatt får vi se nya verk från de senaste åren där Hertha har börjat experimentera med ord som samspelar med bilderna. I målningarnas lager finns minnen och erfarenheter som tillkommit under verkets tillblivelse och som bygger upp målningens egen historia och påverkar det som kommer efter.

Håll utkik på våra sociala medier för digitalt material från utställningen.

Jonas Liveröd, Sminka grisen, 23/1-20/2

Nationalencyklopedin beskriver Liveröds konstnärskap ”som präglat av en ohämmad energi, en plats där allt från antika till samtida myter och riter krockar och blandas i en våldsam urladdning. Hans metod är främst inriktad på teckning, skulptur och installation men tar en mängd uttryck med en stor materialblandning och interdisciplinära överskjutningar, där han även arbetar med text, curatorsverksamhet eller vad som kommer i hans väg.

Lidköpings konstförening c/o Lidköpings konsthall

2020

Danilo Stankovic, 21 november 2020 – 16 januari 2021

Danilo Stankovic är intresserad av det sublima och extatiska i vår existens. I sitt konstnärskap utforskar han folktro, mystik och mytologi genom måleri, teckning och skulptur. Han är född 1981, lever och verkar i Malmö och är utbildad vid Malmö konsthögskola.

Danilo Stankovic, 21 november 2020 – 16 januari 2021

Andreas Eriksson, Lovisa Ivenholt och Martin Hansson – Gjuta, måla, väva, 5 september – 30 oktober

Tre välkända, lokala konstnärer – för första gången tillsammans i konsthallen.

Lidköpings konstförening c/o Lidköpings konsthall

Klara Kristalova, Dikt och Tanke, 13 juni – 22 augusti

Klara Kristalova fantastiska skulpturer och teckningar för tankarna till sagor, myter och drömmar men det finns alltid en dubbelhet i verken med en mörk underton. I hennes bildvärld återfinns en blandning av oskuldsfullhet och utsatthet med unga kvinnor som återkommande motiv.

Klara Kristalova, Dikt och Tanke, 13 juni – 22 augusti

Mari Rantanen, Tankar och Drömmar, 18 april – 30 maj

Med chockrosa, lysande orange och strålande guld har Mari Rantanen hittat en helt egen plats i samtidskonsten. I definierade fält som bygger på strama strukturer skälver färgerna bredvid varandra. Hennes ljusintensiva verk med intrikata mönsterkonstruktioner är måleri i sin egen rätt.

Mari Rantanen, Tankar och Drömmar, 18 april – 30 maj

Lars Erik Ström – Hur många ord måste man använda att se med? 22 februari – 4 april

Lars-Erik Ström (1929-2017) danades som konstnär i en omvälvande tid och skaffade sig en gedigen konstutbildning. Han gick på Slöjdföreningens skola och fortsatte direkt därefter på konsthögskolan Valand under den legendariske Endre Nemes. Lars-Erik Ström var en av dem som bejakade och vidareutvecklade de högaktuella idéerna om en ny och annorlunda konst. Han gjorde det på sitt eget sätt till mycket personliga bilder. Konstnärsbanan som målare och grafiker blev framgångsrik med många utställningar härhemma och utomlands.

Lars Erik Ström – Hur många ord måste man använda att se med? 22 februari – 4 april

Torsten Jurell – Förtroende och Svek, 18/1 – 15/2

I en värld där sanningen och lögnen strider om scenutrymmet, har Torsten Jurell funnit i marionetter och skuggteater en källa för ett bildspråk där han experimenterar i ljud, ljus, rörliga bilder som en metafor för vår tid. I arbetet med skulpturer i keramik arbetar han sedan många år i Jingdezhen i Kina – platsen för porslinets födelse. Torsten Jurell som är baserad i Sverige och Kina, kan beskrivas som en internationellt verksam multimediakonstnär. I en estetisk form som varken är svensk eller kinesisk, integrerar han människans äldsta, urtida formmaterial, leran, med vår tids tekniker för att även beskriva samhörigheten mellan det gamla och nya, mellan det folkliga, tradition och det samtida.

2019

Cooper & Gorfer – Interrruptions, 19/10 – 30/12

I utställningen Interruptions porträtterar Cooper och Gorfer flera generationer kvinnor från svenska Sápmi. I sina fotografier undersöker konstnärerna frågor om identitet och om hur vårt kulturella arv påverkar vår världsbild och våra handlingar. I de fantastiska porträtten avslöjas det lager av personliga erfarenheter och kollektiva minnen som formar oss.

Clara Gesang Gottwot och Ane Svenheden – Clara&Ane c/o Lidköpings konstförening, 7/9 – 5/10

Clara Gesang Gottowt inspireras i sin konst bland annat av ljusfenomen, naturen och textilt hantverk. En del av verken påminner om infärgat tyg, andra om gamla tapeter eller om solnedgångar och himlar. För Ane Svenheden är materialet och hantverket centralt. Arbetet blir en konsekvens av en ständig iakttagelse av naturens färger, ljus och rörelseformer.

Bea Szenfeld och Stina Wirsén – Papier, 15/6 – 24/8

Bea Szenfelds spektakulära pappersplagg möter Stina Wirséns lustfyllda bildvärld. I gränslandet mellan konst och mode möts de båda konstnärerna i en gemensam förkärlek för det analoga, handens arbete och det gemensamma arbetsmaterialet, papperet. Tillsammans skapar dom en värld där konstbegreppet utvidgas och kreativiteten är oändlig.

Bea Szenfeld och Stina Wirsén – Papier, 15/6 – 24/8

Elisabeth Ohlson Wallin – EWO – 20 år i fokus c/o Lidköpings konstförening, 4/5 – 1/6

Elisabeth Ohlson Wallin visar de verk hon tycker allra bäst om och knyter ihop åren som gått sedan hon började som fotograf i Skara.

Helena Blomqvist – Florentine, 2/3 -27/4
I Helena Blomqvist magiska bildvärld får vi möta den gamla kvinnan Florentine. I bilder som ser ut att vara hämtade från det egna fotoalbumet får vi se glimtar ur hennes liv. Florentine blickar tillbaka och minns, hennes mentala tillstånd och ensamhet tillåter låtsasvänner att vara en del av denna långa och innehållsrika livshistoria.

Skapande Skola med Lovisa Ivenholt och Carolina Jonsson – I Strömmen, 2/2 -23/2

Utställningen I strömmen är en del av ett Skapande skola-projekt där eleverna från årskurs fem i Otterstad och Lilleskogskolor har arbetat tillsammans med konstnärerna Lovisa Ivenholt och Carolina Jonsson. Dom har tillsammans arbetat skapande under temana kollage, surrealism och abstrakt måleri.

2018

Sirous Namazi – 8/12 – 26/1 2019

Sirous Namazis konst rör sig mellan minimalism och konceptualism. Han använder sig parallellt av flera olika medier i sitt skapande. Inom skulptur, fotografi, måleri, installation och video växer Sirous Namazis konstnärskap fram. Inom dessa tekniker bearbetar han fragment från vår vardag: Genom att plocka isär, analysera och sätta ihop minnen och företeelser får vi möjligheten att möta dessa under nya premisser vilket ofta blir både drabbande och påtagligt.

Chennet Juhlin – Det gäller att hålla på…, 20/10- 1/12

I utställningen -Det gäller att hålla på… visar Chennet Juhlin bilder från 1980-talet till idag. I samband med utställningen lanseras även en bok med samma namn av författaren Bo Borg. Möt konstnären Chennet Juhlin och hans konstnärskap, både i backspegeln och i ett ständigt pågående presens. Ständigt aktiv och sugen på att ta i med nya utmaningar. Hans konstnärsattityd, sammanfattas i hans långa konstnärslivs insikt: -Det gäller att hålla på… – Bo Borg, Chennet Juhlin –Det gäller att hålla på…

Min konstfavorit, c/o Lidköpings konstförening, 29/9 – 6/10

En spännande utställning med privata konstfavoriter. Måleri, skulptur, foto, textil och mycket mer.

Annelie och P-A Sandström – Synergi c/o Lidköpings konstförening, 8/9-28/9

P-A arbetar i huvudsak med rakubränd keramik och är framförallt känd för sina skulpturer av ansikten och huvuden som han skulpterar fritt. Annelie arbetar med en egenutforskad blandteknik som består av egna fotografier, screenprint, digitalprint, akryl och sprayfärg. Uttrycket är samtida och urbant, ofta färgstarkt och med inspiration från storstäder runt om i världen.

Astrid Sylwan – Samman, 2/6 – 25/8

I Astrid Sylwans bildvärld förekommer sällan figurer, det är istället färgen som har huvudrollen. Sylwans formspråk är färgstarkt, abstrakt och storskaligt. Hennes måleri utmärks av breda penseldrag, tydliga spår från palettkniven och färgens fysiska närvaro. Målningarna är som dagboksanteckningar, verken landar i samma energi som Astrid befann sig i under skapandeprocessen. Hon använder sig av lager på lager där vissa färgpartier är skira och transparenta medan andra har struktur. Färgerna går i och ur varandra på ett självklart och nästan osynligt sätt för att i nästa stund sätta upp starka gränser mellan varandra. Trots att verken ofta är färgstarka är färgerna i Astrids bildvärld mjuka med en inneboende intensitet som är svår att undgå.

Skapande Skola med Africa Coll – Skuggan av blå ögonblick – 21/4 – 19/5

Utställningen Skuggan av blå ögonblick är en del av ett Skapande skola-projekt där elever från årskurs två har arbetat tillsammans med konstnären Africa Coll och utforskat tekniken blueprint.

Dalslands konstnärsförbund – Natur 2.0 c/o Lidköpings konstförening, 17/3-14 april

Dalslands konstnärsförbund samlas i Lidköping för en samlingsutställning med vitt skilda tekniker, exempelvis måleri, skulptur, fotografi,textil, assemblage, video, collage och teckning, men med naturen i fokus.

Eva Ahlberg, Björn Brusewitz, Börje Eriksson, Helena Larsdotter, Mårten Medbo, Anette Sjölander, Johan Malmström – Fuck off or fit in, 20/1 – 3/3

Utställningen ”Fuck off or fit in” är del i ett kulturpolitiskt projekt som drivs av författaren, konstnären och föreläsaren Börje Eriksson. Redan 2008 producerade Börje filmade intervjuer med personer som drabbats av oegentligheter i arbetslivet. I den här utställningen har konstnärerna valt att använda idéerna som Börje presenterat som ett material eller som en utgångspunkt för egna reflektioner om konsten och samhället. Uttrycken är ganska olika men tillsammans bildar de ett spektrum av impulser där du kan engagera dig, röra dig, tänka fritt och diskutera vidare, om det som är och det som inte är.

2017

Jan Bergerlind – Visst finns dom? – 25/11 – 31/12

De la Gardiegymnasiet – De la Art – 17 20/10 – 11/11

Mats Alfredsson – Steetwalk – 9/9 -14/10

Moa Anderson – Vår bästa tid är nu – 17/6 – 26/8

Skapande skola – Go for it – 13/5 – 3/6

Eva Hild – Entity – 11/3 – 6/5

Lidköpings fotoklubb 70 år 21/1 -18/2

2016

Lina Selander – Valda verk 2008 -2016 – 5/11 2016 – 15/1 2017

Salong- Lidköpings konstförening – 24/9 – 16/10

Jubileum – Lidköpings konstförening -28/8 -18/9

Maria Friberg – Piles of dreams 4/6 – 14/8

Samtid – Lidköpings konstförening 7/5-29/5

Jan-Erik Svensson – Jag har varit där – 12/3 – 29/4

Framtid – Lidköpings konstförening – 16/1-28/2

2015

VänTäcket Lidköpings kviltgille – Lappat och Klart – 12/12 -9/1

Ateljé Larsen, Helsingborgs grafiska – Lidköpings konstförening – 31/10 – 21/11

Steneby – En idé tar form – 19/9 – 25/10

Lovisa Ivenholt – En midnattsdröm – Lidköpings konstförening 29/8 -12/9

Hertha Hillfon – En vildkatt bland keramikens hermeliner – 14/6 -22/8

Bertil Fredholm – Måleri – Lidköpings konstförening – 2/5 -23/5

Lotta Wästerlid, Zmuda Trzebiatowski – Bortom den manliga blicken – Lidköpings konstförening 28/3 -25/4

Tina Haldorsson, Kimmo Hakonen – Själens språk – Lidköpings konstförening 28/2 -21/3

Emille de Blanche – 17/1 – 21/2

2014

Konstnärsföreningen Lidan – Nyanser av rött – 13/12 2014 – 10/1 2015

Disa Rytt, Johanna Fjaestad, Susanna Serrander – Lidköpings konstförening – 1/11 -23/11

Anna Sissela Gustavsson – Om du, har du, orsakar du – 27/9 -25/10

Mia Fagergren – Lidköpings konstförening – 30/8 – 20/9

Africa Coll, Steen Kepp – Lidköpings konstförening – 2/8-24/8

Lars Lerins foto – 14/6 -27/7

Annika Ottander – Lidköpings konstförening – 3/5 -24/5

Skapande Skola – 8/3-26/4

Håkan Berg – Lidköpings konstförening – 8/2 -1/3

Carolina Jonsson, ”Ecolonia/findings”, 11/1 – 1/2 2014

Vill du ställa ut i Lidköpings Konsthall?

Här hittar information och länk till ansökan