Bibliotekets öppettider och annan information

Biblioteket
Öppettider vecka 29
Öppettider vecka 29
Dag
Öppet
Information
Måndag 15/07
10.00 - 18.00
Tisdag 16/07
10.00 - 18.00
Onsdag 17/07
10.00 - 18.00
Torsdag 18/07
10.00 - 18.00
Fredag 19/07
10.00 - 18.00
Lördag 20/07
10.00 - 14.00
Söndag 21/07
Stängt
Öppettider vecka 30
Öppettider vecka 30
Dag
Öppet
Information
Måndag 22/07
10.00 - 18.00
Tisdag 23/07
10.00 - 18.00
Onsdag 24/07
10.00 - 18.00
Torsdag 25/07
10.00 - 18.00
Fredag 26/07
10.00 - 18.00
Lördag 27/07
10.00 - 14.00
Söndag 28/07
Stängt
Öppettider vecka 31
Öppettider vecka 31
Dag
Öppet
Information
Måndag 29/07
10.00 - 18.00
Tisdag 30/07
10.00 - 18.00
Onsdag 31/07
10.00 - 18.00
Torsdag 01/08
10.00 - 18.00
Fredag 02/08
10.00 - 18.00
Lördag 03/08
10.00 - 14.00
Söndag 04/08
Stängt
Öppettider vecka 32
Öppettider vecka 32
Dag
Öppet
Information
Måndag 05/08
10.00 - 18.00
Tisdag 06/08
10.00 - 18.00
Onsdag 07/08
10.00 - 18.00
Torsdag 08/08
10.00 - 18.00
Fredag 09/08
10.00 - 18.00
Lördag 10/08
10.00 - 14.00
Söndag 11/08
Stängt
Öppettider vecka 33
Öppettider vecka 33
Dag
Öppet
Information
Måndag 12/08
10.00 - 18.00
Tisdag 13/08
10.00 - 18.00
Onsdag 14/08
10.00 - 18.00
Torsdag 15/08
10.00 - 18.00
Fredag 16/08
10.00 - 18.00
Lördag 17/08
10.00 - 14.00
Söndag 18/08
Stängt
Öppettider vecka 34
Öppettider vecka 34
Dag
Öppet
Information
Måndag 19/08
10.00 - 18.00
Tisdag 20/08
10.00 - 18.00
Onsdag 21/08
10.00 - 18.00
Torsdag 22/08
10.00 - 18.00
Fredag 23/08
10.00 - 18.00
Lördag 24/08
10.00 - 14.00
Söndag 25/08
Stängt
Öppettider vecka 35
Öppettider vecka 35
Dag
Öppet
Information
Måndag 26/08
10.00 - 18.00
Tisdag 27/08
10.00 - 18.00
Onsdag 28/08
10.00 - 18.00
Torsdag 29/08
10.00 - 18.00
Fredag 30/08
10.00 - 18.00
Lördag 31/08
10.00 - 14.00
Söndag 01/09
Stängt
Öppettider vecka 36
Öppettider vecka 36
Dag
Öppet
Information
Måndag 02/09
10.00 - 18.00
Tisdag 03/09
10.00 - 18.00
Onsdag 04/09
10.00 - 18.00
Torsdag 05/09
10.00 - 18.00
Fredag 06/09
10.00 - 18.00
Lördag 07/09
10.00 - 14.00
Söndag 08/09
Stängt

Adresser

Besöksadress
Stenportsgatan 11

Leveransadress
Vallgatan 21
531 30 Lidköping

Postadress
Lidköpings kommun
Stadsbiblioteket
531 88 Lidköping

Telefonnummer: 0510-770050  0510-770051 

e-post: stadsbiblioteket@lidkoping.se

Återlämningsinkast
Återlämningsinkast finns på Vallgatan 21. Där kan du även återlämna böcker när biblioteket är stängt. Återlämningslådan töms i samband med att biblioteket öppnar igen och din återlämnade bok avregistreras då från ditt konto.

I släktforskaravdelningen på andra våningen finns databaser och litteratur som kan hjälpa dig i din forskning.

Lidköpingsbygdens Släktforskarförenings forskarhjälp
Lidköpingsbygdens släktforskarförening ä på plats följande måndagar under 2024: 26/2, 25/3, 29/4, 27/5
Tid: 18:00 - 20:00

Sök dina rötter - Titta på en film om Arkiv digital Länk till annan webbplats.

Tidskrifter gällande släktforskning

Släkthistoria
Släkthistoriskt forum

Västgötalitteratur

Det finns ett stort intresse för hembygden och dess historia. På biblioteket finns en samling med litteratur om Västergötland och Skaraborgs län. De flesta böckerna är för hemlån men några rariteter finns endast för läsning på biblioteket. Välkommen in att botanisera.

Tips om olika källor när du släktforskar

 • Titta först på Ld‐hyllan på biblioteket. Börja släktforska av Per Clemensson t ex ger en bra start.
 • Sveriges Befolkning 1880 (SVAR) 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 på CD‐R (Folkräkning)
 • Sveriges dödbok 1860-2020
 • Observera att alla dessa databaser är avskrifter av originalen och därför bara ska användas som sekundära källor.

ArkivDigital

AktivDigital har cirka 67 miljoner färgbilder på kyrkböcker och andra historiska dokument. Vare sig du är nybörjare eller mer erfaren kan du med hjälp av ArkivDigital online enkelt släktforska via Internet. Volymerna som du hittar i registren har märkning A, B, C, E, F

 • A = husförhörslängder där prästen antecknade årets händelser på varje boställe och hur det var med kristendomskunskapen och läskunnigheten i församlingen.
 • B = In‐ och utflyttningslängder. De flesta människor flyttade inte så många kilometer under ett helt liv förr i tiden. Om man flyttade skedde det oftast i oktober då man bytte husbonde.
 • C = Födelse‐ och doplängder. Här antecknades,som väl hörs på namnet, när barnet föddes och döptes, vilka föräldrarna var och deras ålder samt ofta hur länge de varit gifta och vilket barn i ordningen som fötts,faddrar och vittnen. Dessutom var prästen noga med att notera om barnet var oäkta. Ibland händer det också att barnet är dött vid födelsen och då noteras det.
 • E = Lysnings‐ och vigselbok. Även här säger namnet på längden vad den innehåller – namn och titel på de båda som ska gifta sig och var de hör hemma, datum för de tre lysningssöndagarna och vigseln, ibland även skriftligt tillstånd till äktenskap från brudens far eller broder (om fadern är död).Detta förekommer framför allt längre tillbaka i tiden.
 • F =Död‐ och begravningsbok. Som sagt här bokfördes datum då personen dött, adress/bostad vid dödsfallet, födelsedata, civilstånd, ofta sidhänvisning till husförhörslängden, och naturligtvis dödsorsak. I vissa böcker står att personen dött ”vid en ålder av x år x månader och x dagar” istället för födelsedata. Då får man räkna baklänges för att eventuellt hitta densamme i födelseboken. Obs
 • Observera att det är högst individuellt hur dessa arkivalier är skötta. Det har ibland varit godtyckligt antecknat men för det mesta har prästerna varit mycket noggranna.

Bokningsbara grupprum

Utsikten på våning två är möblerat för tio personer, men det får plats fler vid behov. Det är gratis att boka om det inte gäller slutna möten för föreningar eller kommersiella verksamheter. Se prislista nedan.

Insikten på våning ett är lite mindre, men i övrigt samma villkor.

Dessutom finns ett tyst studierum på våning två när du vill studera ostört. Det är alltså inte till för grupper och går inte att boka

Scenen är avsedd för publika aktiviteter och biblioteket ser gärna att olika öppna kulturevenemang förläggs här. Vi samarbetar med en rad studieförbund och kulturföreningar för att ha ett attraktivt programutbud. Hör av dig om du har idéer och förslag. Det är gratis utom för slutna möten för föreningar eller kommersiella verksamheter. Se prislista nedan

Prislista hyra av konferensrum för kommersiella verksamheter

I Lidköpings stadsbibliotek finns lokaler för sammanträden och seminarier. Förutom att lokalerna används av kommunens verksamheter kan de också hyras av ideella föreningar och kommersiella företag i detta syfte.


Heldag alternativt halvdag/kväll

Scenen (80 platser) 4 000:- 2 000:-
Grupprum (10 platser) 1 500:- 750:-

Med heldag avses tiden 07:30-17:30
Med halvdag avses tiden 07:30-12:00 / 13:00-17:30
Med kväll avses tiden 18:00-22:00 (Endast Scenen)

Vid bokning av lokal både heldag och kväll gäller heldagspriset.

Övriga villkor för uthyrningen

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Lokalerna är avsedda att hyras ut till sammanträdes-, kurs-, och konferensverksamhet.
 • Bokning av lokalerna skall göras i receptionen på stadsbiblioteket där nycklar också hämtas och lämnas. Den som kvitterar ut nycklarna är ansvarig för lokalernas användning och skall se till att:
  -öppning/låsning sköts utan att entrén lämnas öppen och obevakad efter bibliotekets öppettider.
  -belysningen är släckt, elapparater avstängda och fönster stängda
  -rökning är ej tillåtet
 • Om hyresgästen lämnar lokalen i sådant skick att extra tid går åt för att iordningsställa den eller om det krävs extra städning, kommer detta att särskilt debiteras hyresgästen.
 • Ansvara för att deltagare är informerade om utrymningsvägar.

Prislista hyra av konferensrum för ideella verksamheter

I Lidköpings stadsbibliotek finns lokaler för sammanträden och seminarier. Förutom att lokalerna används av kommunens verksamheter kan de också hyras av ideella föreningar och kommersiella företag i detta syfte.
Heldag Halvdag/Kväll

Biblioteksscenen (80 platser) 1000:- 500:-
Grupprum (5-10 platser) 500:- 250:-

Med heldag avses tiden 07:30-17:30
Med halvdag avses tiden 07:30-12:00 / 13:00-17:30
Med kväll avses tiden 18:00-22:00

Vid bokning av lokal både heldag och kväll gäller heldagspriset.

Övriga villkor för uthyrningen

 • Lokalerna är avsedda att hyras ut till sammanträdes- och konferensverksamhet. Bibliotekets lokaler är dock fria att användas för tillfälliga studiesammanhang, till exempel enskilda studiecirkelträffar.
 • Bokning av lokalerna skall göras i receptionen på stadsbiblioteket, där nycklar också hämtas och lämnas.
 • Den som kvitterar ut nycklarna är ansvarig för lokalernas användning och skall se till att :
  - öppning/låsning sköts utan att entrén lämnas öppen och obevakad efter bibliotekets öppettider.
  -belysningen är släckt, elapparater avstängda och fönster stängda
  -rökning är ej tillåtet
 • Om hyresgästen lämnar lokalen i sådant skick att extra tid går åt för att iordningsställa den eller om det krävs extra städning, kommer detta att särskilt debiteras hyresgästen.
 • Ansvara för att deltagare är informerade om utrymningsvägar.
 • Vid ett samarrangemang mellan förening och biblioteket kan prissättning och övriga villkor förändras enligt överenskommelse.

På biblioteket kan du själv göra utskrifter, skanna, kopiera och skriva ut från mobil. All betalning görs direkt på maskinen genom att blippa kontokortet eller Swisha. Fråga personal på plats i biblioteket om du behöver hjälp.

Stadsbibliotekets internetanslutna datorer bokas kostnadsfritt via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller på vår bokningsdator. Alla datorer kan bokas upp till en timme utom en som kallas "15 minuter" och bokas en kvart i taget. Du har möjlighet att göra utskrifter via datorn. De kostar 2 kronor styck. Du loggar in med ditt personnummer eller lånekortsnummer och din pin-kod. Pin-koden är densamma som när du lånar böcker.
Det finns trådlöst nätverk i stadsbiblioteket. Det heter GoliskaOpen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: stadsbiblioteket@lidkoping.se