Djurskydd

Länsstyrelsen har tillsynen enligt djurskyddslagen. Kontakta Länsstyrelsen i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen. Om du ser ett vilt djur som utom allt tvivel är skadat så kontaktar du polisen.

Tänk på att du inte får ta hand om skadade djur själv. Det är bara personer eller föreningar som har länsstyrelsens och Naturvårdsverkets godkännande som får ta hand om skadade djur.

Fastighetsägaren

Om du som fastighetsägare inte vill ha vilda eller tama djur på din tomt så är det upp till fastighetsägaren att hålla dem borta från tomten. Detta gäller alla djur: katter, hjortar, vildsvin, grävlingar, råttor, fåglar, sniglar med flera. Det innebär lite förenklat att det är upp till dig att själv skydda dig eller din tomt om du inte vill ha djur i din närhet.

Fåglar

Fåglar kan upplevas som störande i stadsmiljön, det är främst måsar och kajor som orsakar problemen. Fåglarna bygger bon och föder upp sina ungar under april till juni och det är ofta då som problemen är som störst. De kan föra oväsen, lämna spillning efter sig och kan uppträda aggressivt när ungarna lämnar boet i början av juni.

Du som fastighetsägare bör vidta förebyggande åtgärder mot fåglar:

  • Rensa tak och hängrännor från gamla och påbörjade bon.
  • Blockera lämpliga sittplatser med nät.
  • Informera boende om att inte mata fåglarna.
  • Efter häckningsperioden, städa åter taken från bon.
  • Vid behov, anlita företag som jobbar med skadedjursbekämpning.

Det är enligt miljöbalken varje fastighetsägares skyldighet att se till att inte boende och omgivningen utsätts för olägenheter från den egna fastigheten, som exempelvis långvariga störningar av måsskrik. Om allvarlig skada eller olägenhet orsakas av att en fågel byggt bo i ett hus eller på en gård, får boet med ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning.

Jakt och avskjutning

Om kommunens Område miljö och hälsa har konstaterat att djur utgör en olägenhet för människors hälsa så förelägger de fastighetsägaren att lösa problemet. Sedan är det upp till fastighetsägaren att göra detta på ett lämpligt sätt.

Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på vissa djur på grund av andra anledningar än människors hälsa. Det sker då enligt jaktlagstiftningens regler om skyddsjakt. Jakten får endast utföras av en person som har tillstånd av polisen att använda skjutvapen i tätbebyggda områden och endast på den fastighet där man har jakträtt. I dessa fall så har Område miljö och hälsa inget med beslutet att göra.

Djurhållning inom detaljplanområde

Enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att hålla nedanstående djurslag inom område med detaljplan:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. På varje fastighet får dock hållas maximalt fem höns utan tillstånd, dock ej tupp.
  • Orm

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: miljo@lidkoping.se