Kultur- och fritidsstipendium

Fritids- och föreningsnämnden och Kulturnämnden delar årligen ut fyra stipendier, kulturstipendium och fritidsstipendium på vardera 25 000 kronor dessutom kulturstipendium och fritidsstipendium för unga mellan 13-25 år på vardera 10 000 kronor. Utdelning av stipendierna sker i samband med Nationaldagsfirandet i stadsträdgården i Lidköping.

Ansökan

Nominering kan göras av allmänhet eller egen ansökan kan lämnas in. Fritids- och föreningsnämnden, Kulturnämnden eller tjänsteman kan nominera stipendiet till person, grupp eller förening som inte lämnat ansökan. Fritids- och föreningsnämnden och Kulturnämnden beslutar och delar ut stipendierna.

Ansökan senast 1 april.

Villkor

Stipendiaten ska vara bosatt i eller i sin verksamhet ha nära anknytning till Lidköpings kommun.

Det finns fyra olika stipendium att söka:

1. Fritidsstipendium

Fritidsstipendiet utdelas till person, grupp av personer, förening och/eller organisationer som belöning för betydande insatser inom idrotts- och fritidsområdet. Stipendiet kan tilldelas förening/organisation eller person.

2. Fritidsstipendium för unga

Fritidsstipendiet utdelas till person, grupp av personer, förening och/eller organisationer som belöning för betydande insatser inom idrotts- och fritidsområdet. Den som söker stipendiet ska vara mellan 13-25 år, eller som grupp, förening eller organisation som till största delen ägnar sig åt verksamhet med denna åldersgrupp, och vara verksam i kommunen. Det kan också ges för att stimulera fortsatt personlig utveckling inom idrotts- eller fritidsutövande. Stipendiet kan tilldelas förening/organisation eller person.

3. Kulturstipendium

Kulturstipendiet syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. Stipendium kan utgå till personer, grupper eller föreningar som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, konsthantverk, foto med mera eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen.

4. Kulturstipendium för unga

Kulturstipendiet för unga syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer mellan 13 och 25 år, eller som grupp, förening eller organisation till största delen ägna sig åt verksamhet med denna åldersgrupp, i kommunen. Stipendiet kan utgå till personer, grupper eller föreningar som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, konsthantverk, foto med mera eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen. Stipendiet kan också ges för att skapa förutsättningar för fortsatt personlig utveckling inom eget kulturellt utövande.

Kontakt

Carina Grimling

Titel: Föreningshandläggare

Enhet: Bildning

Tel: 0510-770288

E-post: carina.grimling@lidkoping.se

Kontakt

Jennifer Lerman

Titel: Kultursamordnare

Enhet: Bildning

Tel: 0510771607

E-post: Jennifer.Lerman@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se