Elsparkcykel

Lidköpings kommun strävar efter att minska miljöpåverkan och öka stadens attraktivitet genom att erbjuda invånare och besökare möjlighet att välja fossilfria fordon.

Elsparkcyklarna hyrs ut via företaget Tier Mobility AB

Har du synpunkter på en elsparkcykel tillhörande Tier Mobility AB du tar kontakt med företaget direkt via e-postadressen lidkoping@tier.app

Som förare måste du vara medveten om gällande trafikregler. Om du hyr en elsparkcykel bör du också känna till företagets egna regler och villkor. Elsparkcyklar ska i huvudsak användas på cykelbanor och följa trafikreglerna för cyklister, vilket innebär samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon i cykelklassen.

Lidköpings kommun har, som andra kommuner, etablerat regler med företaget. Dessa regler inkluderar zoner med hastighetsbegränsningar. Exempelvis gäller en maximal hastighet på 7 km/h på Stenportsgatan och Nya stadens torg.

Polisen ansvarar för att övervaka trafiken och se till att trafikreglerna efterlevs.

All parkering av elsparkcyklarna hänvisas till cykelställ eller annan anvisad plats i centrumkärnan. Det är bara på dessa platser som kunden kan avsluta sin hyra av elsparkcykel. Skulle kunden ställa den på en annan plats kommer hen inte kunna avsluta sin hyra och hyran fortsätter ticka. Vilka platser det går att parkera och avsluta sin hyresperiod finns i appen.

På övriga platser krävs inget särskilt tillstånd för att parkera elsparkcyklarna eftersom de klassas som cyklar De bör placeras bredvid cykelställ och får inte blockera gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter. Lidköpings kommun har, som andra kommuner, etablerat regler mellan kommunen och företagen som hyr ut elsparkcyklar. Reglerna inkluderar zoner där parkering av elsparkcyklar inte är tillåten.

Det viktigaste är att elsparkcyklarna inte utgör fara eller hinder. En dåligt parkerad elsparkcykel kan utgöra en allvarlig risk för personer med nedsatt syn. Om en elsparkcykel utgör en fara för allmänheten eller trafiken kan kommunen ta bort den. Hyrföretaget är ansvarigt för att flytta felrapporterade elsparkcyklar.

Den gula markeringen på kartan visar centrumkärnan

Den gula markeringen på kartan visar centrumkärnan

Om du ser en felaktigt parkerad elsparkcykel anmäler du det till företaget som äger elsparkcykeln. Kontaktdetaljer finns på elsparkcyklarna och på företagens webbplats. Enligt avtal med kommunen åtar sig hyrföretagen att ta bort en felanmäld elsparkcykel inom två timmar efter att de har mottagit en anmälan.

Kontaktuppgift till elsparkcykelbolaget Tier Mobility AB: lidkoping@tier.app

För att hyra en elsparkcykel, laddar du först ner en app via TIER – change mobility for good Länk till annan webbplats. där du sedan registrerar sig. Man kan även ladda ned appen genom att skanna QR-koden på elsparkcykeln. Därefter kan man se alla hyrbara elsparkcyklar på kartan i appen. Nu är det bara att gå fram till en elsparkcykel och skanna samma QR-kod via "skanna för att starta" knappen som finns på första sidan i appen. Hoppa på skotern och tryck av två gånger med foten för att få skotern att rulla innan du trycker på gasen.

När man åkt klart ser man först till att ha parkerat elsparkcykeln på ett sätt som inte stör på något sätt och parkera ansvarsfullt och med hänsyn till övrig trafik. Därefter trycker man på "avsluta åktur" knappen i appen.

  • Parkera elsparkcykeln parallellt med och nära en vägg, i ett cykelställ eller inom en angiven parkeringszon.
  • Parkera inte vägen för andra fordon och håll vägar, cykelbanor och övergångsställen fria.
  • Blockera inte trottoaren. När du parkerar på trottoaren se till att lämna minst två meter fria för att inte blockera vägen för fotgängare.
  • Se till att hålla in- och utfart till hus, butiker, garage, busshållplatser, tågstationer fria.
  • Använd stödet för att säkerställa att skotern står stadigt och upprätt. Nedfallna skotrar kan vara farliga för fotgängare med syn- eller rörelsehinder.
  • Kolla in eventuella parkeringszoner i din stad och planera din resa och parkering därefter.

Don't Drink & Ride

Åk aldrig elsparkcykel under påverkan av alkohol eller andra droger. Du utsätter dig själv och andra i extrem fara. Dessutom är det ett brott i nästan alla europeiska länder.

Don't Text & Ride

Skicka inte sms eller besvara samtal när du åker på en elsparkcykel. Även headset hindrar dig från att höra din omgivning och försämrar din uppmärksamhet. Håll båda händerna på styret och dina ögon på vägen hela tiden.

Ingen tandemkörning

Det är strängt förbjudet att åka på en elsparkcykel med mer än en person. Det påverkar din balans och bromsarnas funktion negativt, vilket utsätter dig själv och din medförare i risk för allvarliga eller till och med dödliga skador.

Bär hjälm

Vid en olycka skyddar hjälmar dig och minskar risken för allvarliga huvudskador med upp till 80%. Var en förebild och använd hjälm när du åker elsparkcykel.

Begränsningar

Elsparkcyklarnas hastighet begränsas från 20 km/timmen till max 15 km/timmen mellan klockan 01:00-05:00 måndag – söndag av säkerhetsskäl.

Lila zoner som syns på kartan i appen är zoner där man inte kan avsluta sin åktur, där gäller det att planera sin resa och parkera där det är tillåtet.

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

  • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
  • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm.

För att få hyra ut elsparkcyklar med uppställning på allmän mark behöver företagen ett tillstånd för markupplåtelse enligt ordningslagen. Tillståndet, som ges av polisen, reglerar var företagen som hyr ut elsparkcyklar får placera dem. Tillståndet bestämmer inte var de som hyrt en elsparkcykel lämnar den när de inte behöver den längre.

Det är polisen som har hand om tillsynen och bevakningen när det gäller trafikfrågor. Kommunen samarbetar däremot med uthyrningsföretagen för att hitta olika sätt att hindra att elsparkcyklarna körs och hanteras på fel sätt.

Vi har likt andra kommuner tagit fram regler mellan kommunen och företagen. Reglerna beskriver bland annat zoner där elsparkcyklar inte får parkeras, hastighetsbegränsningar, krav på utplacering och hur felparkerade elsparkcyklar ska hanteras. Vi har även kontakt med andra kommuner och följer utvecklingen nationellt kring elsparkcyklar.

Det här är ingen tjänst som kommunen har upphandlat. Vi välkomnar alla bolag som skapar fler jobb till Lidköping. För att etablera sig behöver företaget underteckna de regler för etablering som kommunen tagit fram. Detta för att skapa gemensamma spelregler för uthyrning av elsparkcyklar och för att det ska bli så bra som möjligt för kommunens medborgare och trafikanter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se