Tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Försäljning av folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter

Om du ska sälja folköl, e-cigaretter eller tobasfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen innan försäljningen börjar.

Tobaksförsäljning

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd enligt Tobakslagen. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans, till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Kommunen tar ut en prövningsavgift, som inte betalas tillbaka vid ett eventuellt avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd tas en årlig tillståndsavgift ut.

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Ansökningsavgiften måste betalas in innan ansökan börjar behandlas.
Avgiften betalas in till Lidköpings kommun på bankgiro 863-5260. Märk inbetalningen med ”Tobak”. För belopp se fliken om avgifter.

Ansökningsavgift

– Ansökan om försäljningstillstånd

7 200 kr

– Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd

5 600 kr

– Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden

4 400 kr

– Anmälan om förändrat försäljningstillstånd

2 000 kr

Tillsynsavgift/år

– Tobak

6 000 kr

Tillsynsavgift

Avgift

Folköl

1 500 kr

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 500 kr

Tobaksfria Nikotinprodukter

1500 kr

Folköl Klass II (öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent)

Detaljhandel med, och servering av folköl får bedrivas om vissa förutsättningar är uppfyllda. Något särskilt tillstånd krävs inte men du ska anmäla försäljning av folköl till Tillståndsenheten, innan du börjar sälja folköl.

Stadigvarande försäljning/servering av livsmedel är ett krav för att sälja folköl klass II.

Egenkontroll

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Avgiften beror på om du bara säljer folköl eller om du även säljer tobak och/eller receptfria mediciner. Tillsynsavgiften betalas en gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.

Lidköping
Charlotte Jespersson
0510-77 00 36
charlotte.jespersson@lidkoping

Herrljunga, Vara, Grästorp, Götene och Vårgårda
Annica Bringsved, alkohol- och tobakshandläggare
Tel: 0510-77 12 97
Annica.Bringsved@lidkoping.se

Essunga, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Töreboda
Malin Lindholm, alkohol- och tobakshandläggare
Tel: 0510-77 03 93
Malin.Lindholm@lidkoping.se

Falköping, Gullspång och Skara
Richard Brolin, alkohol- och tobakshandläggare
Tel: 0510-77 13 30
Richard.Brolin@lidkoping.se

E-post: tillstandsenheten@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?



Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?






Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se