Oro för barn - orosanmälan

Du kan vända dig till oss för att få hjälp och stöd. Du kan även ta kontakt med oss om du misstänker att ett barn far illa. Se nedan hur du gör för att anmäla till oss.

För att anmäla använder du blankett: SV Anmälan 14 kap SoL Pdf, 168.7 kB., och skickar den till Sektor social välfärd, Fiskaregatan 4C, 531 88 Lidköping. Vill du hellre prata med oss i telefonen så når du oss på telefon 0510-77 19 28 eller via Kontaktcenter.

Mottagningsgruppen är öppen mellan 08.30 – 16.00 på vardagar (stängt för lunch mellan 12-13). Faxnummer till socialtjänsten är: 0510-77 04 80.

Är du osäker på var du ska vända dig eller har allmänna frågor kan du alltid ringa till kommunens Kontaktcenter0510-77 00 00.

Kvällar, helger och nätter kan du ringa till: Socialjouren
Telefon: 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22

För öppettider och mer info om socialjouren: Akut social hjälp (skovde.se) Länk till annan webbplats.

Om du misstänker att ett barn eller en ung person far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. För kontaktuppgifter se ovan. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt till oss. Ska anmälan göras skriftligt föredrar vi att ni använder denna blankett Pdf, 168.7 kB.. (SV Anmälan 14 kap SoL)

På Enheten myndighet barn och unga har vi en mottagningsgrupp bestående av fyra tjänster. Mottagningen tar emot anmälningar och ansökningar och kan även stötta gällande rådgivning inför en anmälan eller ge information om den hjälp och det stöd som finns att få.

Mottagningsgruppen är öppen mellan 08.30 – 16.00 på vardagar (stängt för lunch mellan 12-13) och nås via telefon 0510-771928. Vid frågor går det även att maila oss på barnochungdomsenheten@lidkoping.se

Vilka är skyldiga att göra en anmälan?

Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till välfärdsnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn mår dåligt bör anmäla detta till välfärdsnämnden. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?

Efter att en anmälan kommit in gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro finns kvar efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Vad är en utredning?

Vill du veta hur en utredning går till? Läs mer om detta på www.kollpasoc.se. Länk till annan webbplats. eller Vad gör socialtjänsten? Länk till annan webbplats.

Det finns fall då socialtjänstens oro för barnet är så stor att man måste agera utan föräldrarnas samtycke. Tvångslagstiftningen LVU, lagen om vård av unga, är då aktuell.

Frågor och svar omhändertagande av barn enligt LVU - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om hjälp inom kommunen

Om socialtjänsten - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Har du barn i förskola eller i pedagogisk omsorg kontaktar du barnhälsovården (BVC) för medicinska frågor. Du kan också kontakta BVC om du vill komma i kontakt med en läkare eller psykolog. För frågor som rör barnets situation i förskoleverksamheten kontaktar du förskolechefen för din förskola eller din dagbarnvårdare. Varje verksamhet har också tillgång till en specialpedagog.

Här hittar du mer information om förskolor

Har du frågor som rör ditt barns skolgång kontaktar du rektor för din skola. Det kan vara frågor om barnets inlärningsmässiga- eller sociala situation. På varje skola finns ett elevhälsoteam (EHT) som består av skolsköterska, kurator och specialpedagog. Varje skola har också tillgång till en psykolog. Har du medicinska frågor kan du kontakta skolsköterskan direkt.

Här hittar du alla grundskolor

Personuppgifter och dataskyddsförordningen

Läs om kommunens behandling av dina uppgifter

Sekretess

Socialtjänsten har sekretess, vilket innebär att vi inte får uppge något om familjens förhållanden till utomstående.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se